Новиот комплет за реагенс за анализа на антитела за неутрализирање на коронавирус (CMIA)